Webdesign TBMVISUALS Bussum

Copyright ©  Alle rechten voorbehouden Roma Makelaardij 2010

Disclaimer

Aansprakelijkheid

Roma Makelaardij vindt kwaliteit belangrijk. Daarom besteden wij alle mogelijke zorg aan actuele, correcte en betrouwbare informatie op deze web-site. Ook spannen wij ons in voor een goede bereikbaarheid en toegankelijkheid van deze web-site. Ondanks onze zorg en inspanning kunnen wij geen garantie geven voor de juistheid, nauwkeurigheid en volledigheid van de informatie op deze web-site. De foutloze werking en continue toegankelijkheid van deze web-site en van onze elektronische diensten kunnen wij niet garanderen. Roma Makelaardij aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade door onjuiste, onnauwkeurige of onvolledige informatie op deze web-site, voor schade door storingen of anderszins. Roma Makelaardij behoudt zich het recht voor om de informatie op deze web-site op elk moment te wijzigen.

 

Inhoud

De inhoud van deze web-site mag niet worden gereproduceerd of anderszins worden gebruikt zonder voorafgaande toestemming van de auteur.

 

Links

Op deze web-site zijn links opgenomen. Roma Makelaardij is niet verantwoordelijk voor de inhoud van sites waarnaar in links wordt verwezen. Linken naar de web-site van Roma Makelaardij is toegestaan op voorwaarde dat dit haar goede naam niet aantast.
 

E-mail

Roma Makelaardij geeft geen garantie dat e-mail of andere elektronische berichten worden ontvangen en/of verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van het niet of te laat ontvangen en/of verwerken daarvan.

 

Gebruik van tips en materiaal

Suggesties, ideeën en materialen die u ons toestuurt (al dan niet per e-mail) ten behoeve van deze web-site, zijn niet vertrouwelijk en mogen zonder toestemming worden gereproduceerd of anderszins worden gebruikt, tenzij u expliciet aangeeft dat deze vertrouwelijk zijn en niet gebruikt mogen worden.

 

Contact

Heeft u vragen of opmerkingen over deze web-site, laat het ons weten. Ook als u onjuistheden aantreft op de web-site of informatie mist, horen wij dat graag.

 

 

Disclaimer